Kurser, uddannelse og temadage inden for neuropædagogik

Hos HjernePraxis har vi fokus på hjernen og på, at viden om hjernen skal kunne bruges i praksis!

 

Aktuelle kurser  

Grundkursus i neuropædagogik    |    Neuropædagogisk efteruddannelse


Praksisnær og inddragende undervisning i neuropædagogik

Vores mål er, at du kan anvende din nyerhvervede viden fra undervisningen i dit arbejde med borgere med hjerneskade. Du skal kunne bruge det tillærte i din praksis, derfor er vores undervisning inddragende, således at du er aktiv og bruger dine egne observationer og erfaringer undervejs. Vi giver dig anvendelige redskaber, som du kan bruge i praksis. Undervisningen er tilrettelagt på baggrund af videnskabsforankret teori omkring hjernen og mange års praksiserfaringer med borgere med følger efter hjerneskade.

 

Kurser tilpasset forskellige målgrupper

HjernePraxis henvender sig primært til dig, som arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade – og er medarbejder eller leder i et kommunalt, regionalt eller privat tilbud. Du kan fx være pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut, logopæd, social- og sundhedsassistent/hjælper, fysioterapeut eller sygeplejerske.

 

Mange års erfaring med tilrettelæggelse af kurser

Vi har mange års erfaring med rådgivning og neuropædagogik i praksis, samt i at udvikle og afholde kurser i neuropædagogik til professionelle – se mere om vores erfaringer her

 

For yderligere information om kurser og uddannelser

Kontakt indehaver af HjernePraxis, Lisbeth Winkel Madsen, på tlf. 4940 4334 eller e-mail: lisbethwinkel@hjernepraxis.dk

 

Har du brug for et skræddersyet kursus i neuropædagogik?

Hos HjernePraxis har vi stor erfaring i at skræddersy kurser, som er tilpasset den enkelte arbejdsplads og dens faggrupper. Vi gør kurset vedkommende ved at inddrage cases fra kursisternes egen dagligdag. Det engagerer kursisterne, og betyder at de kan anvende deres nyerhvervede viden i dagligdagen.

Kontakt indehaver af HjernePraxis, Lisbeth Winkel Madsen og få en uforpligtende snak om, hvad jeres behov er, og hvordan vi kan indfri jeres ønsker - tlf. 4940 4334

 

 

"Nu kan jeg bedre begrunde vores tiltag"

 

Min faglighed i arbejdet med de senhjerneskadede borgere er blevet mere bevidst og jeg kan sammen med mine kollegaer bedre begrunde de indsatser og tiltag vi laver. 


Lenette Grønlund Larsen
Fysioterapeut
Bo – og rehabiliteringscenteret Bjerggårdshaven
Odense kommune