Anders Degn Pedersen

 

 

Hjernen og belastninger

Nogle personer, som bliver ramt af en almindeligvis forbigående hjernepåvirkning, hvor de fleste kommer sig uden mén efter et par måneder (fx hjernerystelse eller meningitis), oplever at få langvarige symptomer. Risikoen for at symptomerne bliver langvarige øges med samtidige psykiske og sociale belastninger. Foredraget vil belyse den komplekse sammenhæng mellem hjernepåvirkning og belastninger ud fra en bio-psyko-social model og pege på behandlingsmuligheder.


Anders Degn Pedersen er specialist og supervisor i neuropsykologi. I mere end 25 år har han beskæftiget sig med neurorehabilitering og hjerneskadeproblematik, bl.a. på Hjerneskadecentret og ved Neuroteamet i Aarhus og på Aarhus Universitet. I en årrække var han ledende neuropsykolog på Hammel Neurocenter og siden sundhedschef på Vejlefjord Rehabilitering. 
Anders er en ivrig foredragsholder og underviser og har udgivet adskillige videnskabelige artikler og kapitler til lærebøger om neuropsykologi, rehabilitering og hjerneskade.

http://www.andersdegn.dk