Christian Gerlach

 

 

Billeder af hjernen - før og nu

Det var længe en udbredt opfattelse, at hjernen var færdigudviklet i 6-7 årsalderen. Det ved vi i dag ikke er tilfældet, og vi ved det blandt andet på baggrund af udviklingen af teknikker, der kan skabe billeder af hjernens struktur og dens aktivitet. I dette foredrag vil jeg kort gennemgå, hvad disse teknikker kan vise, og hvordan de gør det. Fokus vil ligge på den viden, teknikkerne har givet om hjernens udvikling. Teknikkerne er dog under stadig udvikling, så jeg vil også give et forsigtigt bud på, hvad teknikkerne også kan bruges til på sigt.

 

Christian Gerlach er uddannet som psykolog (cand.psych., ph.d., dr. psych.). Hans forskningsområde er visuel kognition og vidensorganisering i hjernen undersøgt hos både raske personer og personer med hjerneskade og med anvendelse af såvel traditionelle eksperimentelle metoder inden for kognitionspsykologi som hjerneskanningsteknikker. Christian varetager det kognitionspsykologiske uddannelsesprogram ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.