Frederik Lehman Dornonville de la Cour

 

Rehabilitering af træthed ved erhvervet hjerneskade
Træthed er et komplekst problem for mange personer med erhvervet hjerneskade, og det kan vare ved længe efter skaden. Det er vanskeligt at definere og måle fænomenet, man kender ikke årsagerne til træthed, og mange faktorer kan påvirke tilstanden og overlappe med symptomerne. Oplægget vil præsentere centrale udfordringer ved rehabilitering af træthed og den seneste forskning i udredning og behandling.

 

Frederik Lehman Dornonville de la Cour er neuropsykolog hos Cervello og ph.d. stipendiat hos Syddansk Universitet, hvor han forsker i rehabilitering af træthed efter erhvervet hjerneskade. Ph.d. projektet har til formål at afprøve og validere et nyt udredningsværktøj til træthed efter hjerneskade og beskrive behandlingsstrategier i energiforvaltning med udgangspunkt i den specialiserede og tværfaglige arbejdsrehabilitering hos Cervello.
Link til profil: https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/frederik-lehman-dornonville-de-la-cour