Pernille Langer Søndergaard

 

Pårørende- og familieinddragelse efter en erhvervet hjerneskade.

En erhvervet hjerne- (ABI) eller rygmarvsskade (SCI) udgør en alvorlig livsændring for den ramte, men også for deres pårørende. Derfor er det essentielt, at hele familien tilbydes støtte og hjælp, idet hele familiens mentale sundhed kan påvirkes.
I et igangværende forskningsprojekt i Danmark afprøves aktuelt en manualbaseret familieintervention, der netop inkluderer hele familien (≥18 år), der lever med følgerne efter en ABI eller SCI. Interventionen består af otte ugentlige sessioner og har til formål at forbedre livskvaliteten og reducere belastningen hos alle familiemedlemmerne.
I oplægget vil den manualbaserede familieintervention blive præsenteret, hvor der vil være fokus på temaerne i hver session. Endvidere vil foreløbig data fra interviews med familierne blive præsenteret. Viden om sessionernes indhold kan være brugbar for fagpersoner, der arbejder med personer, der har fået en ABI eller SCI og deres pårørende.

 

Pernille Langer Søndergaard, neuropsykolog og ph.d.-studerende, Institut for Psykologi,
Syddansk Universitet, og Videnscenter for Neurorehabilitering, Rigshospitalet.