Ro J. Robotham

 

 

Kønsforskelle i hjernen: viden og myter

Man læser ofte udsagn som: "Kvinder er dygtigere til sprog end mænd og Mænd er dygtigere til at finde vej end kvinder". Men hvad siger forskningen om emnet? Er der forskelle mellem mænd og kvinders kognitive evner, deres hjernestruktur og hjerneaktivitet? Og skyldes forskellene arv eller en påvirkning af miljø? Oplægget vil give deltagerne et indblik i de største videnskabelige fund på området samt nedbryde nogle af de myter der findes.


Ro J. Robotham, ph.d., er neuropsykolog og ansat som adjunkt på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Ro har primært lavet forskning om de kognitive og synsmæssige udfordringer, som kan opstå efter en erhvervet hjerneskade. Ro har også en stor interesse for kritiske perspektiver på kønsforskelle i hjernen og kognition.