Grundkursus i neuropædagogik (2022)

I løbet af fem spændende undervisningsdage klæder vi dig på til at påtage dig neuropædagogiske opgaver. Vi giver dig viden og værktøjer, du kan bruge i praksis.

 

 

Vi har designet neuropædagogisk grundkursus til dig, som gerne vil have viden om de neuropædagogiske grundprincipper og redskaber til bedre at forstå og støtte borgere med hjerneskade.

På første del af kurset bliver du præsenteret for forudsætningerne for det neuropædagogiske arbejde gennem introduktion til hjernens anatomi, fysiologi, sanseapparatet og de kognitive processer. Dette er fundamentet for, at du kan tilrettelægge den mest optimale strategi sammen med borgeren.

Med forudsætningerne på plads er du klar til anden del af kurset. Du introduceres til faktorerne i det neuropædagogiske arbejde og præsenteres for værktøjer, som kan kvalificere din tilgang til borgeren. Med afsæt i teorien og værktøjerne reflekteres over - og arbejdes med cases fra egen praksis.

 

For alle faggrupper

Kurset er for alle, men er målrettet professionelle, som til daglig arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Det kan fx være pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter/-hjælpere, psykologer eller sygeplejersker. 

 

Fem spændende undervisningsdage

I løbet af fem spændende undervisningsdage bliver du rustet til at påtage dig neuropædagogiske opgaver. Vi giver dig viden og værktøjer, som gør dig i stand til at:

 

- se sammenhængen mellem hjerneskade, følgevirkninger og adfærd

- analysere adfærd i et neuropædagogisk perspektiv

- udarbejde og afprøve relevante strategier

 

Formålet med kurset er, at give dig nye handlemuligheder i dit daglige arbejde – med andre ord; det skal kunne bruges i praksis.

 

Se også:

Praktiske oplysninger

Program

Materiale

Tilmelding