Ses vi til
Neurokonferencen i 2023
?

Vil du være klogere på hjernen og inspireres af den nyeste viden fra de dygtigste eksperter? Har du lyst til at mødes og sparre med kolleger og fagfæller fra hele landet? Og til at være med på to fantastisk hyggelige konferencedage?

Ny viden, nye redskaber og masser af netværk

 • Neurokonferencen foregår den 22. og 23. marts 2023.
 • Adressen er Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.
 • Du kan parkere gratis lige uden for døren eller gå til kursusstedet fra banegården.
 • Vi sørger for kaffe og morgenbrød, frokostbuffet samt et lækkert kagebord sidst på dagen. Hvis du er vegetar, har allergier eller andet, vi skal ta’ højde for, så skriv det ved tilmelding.
 • Early bird pris 2.700 kr. + moms, hvis du tilmelder dig inden den 15. januar 2023
  Herefter koster billetten 3.000 kr. + moms
 • Tilmeldingsfrist den 28. februar 2023. Hvis der er ledige pladser efter fristen udløb kan du stadig tilmelde dig, skriv og spørg.
 • Ønsker du at afregne i 2022, så skriv det i kommentarfeltet ved tilmelding eller send mig en mail
 • Skal du overnatte i forbindelse med konferencen, kan du finde inspiration til steder og rabatter på Mødecenter Odenses hjemmeside

LÆS OM DE SPÆNDENDE OPLÆG OG DOWNLOAD HELE PROGRAMMET HERUNDER

  Kærlighed kommer fra Hjernen

  Vi lever i hjernens epoke og alt menneskeligt placeres i organet mellem vores ører. Også kærligheden. Hør hvordan i et oplæg, som afslører kærlighedens kemi, viser hvordan den tidligste omsorg fra vores forældre sætter varige spor i hjernen og forklarer, hvordan kultur påvirker vores forhold til kærlighed.

  Lone Frank er forfatter og journalist med en baggrund som hjerneforsker. Foruden sit virke som foredragsholder er hun fast tilknyttet Weekendavisen og kendt som en markant debattør og meningsdanner i forhold til sundhed, medicin, psykologi og etik. Udover at have skrevet til førende udenlandske tidsskrifter som The Guardian og Newsweek har Lone Frank arbejdet med radio, tv og film. Hun har produceret flere videnskabsserier for DR2 og skrevet og medvirket i den prisbelønnede internationale dokumentar ”Genetic Me”.
  Hun er forfatter til en række bøger, bl.a. ”Den femte revolution – fortællinger fra hjernens tidsalder” og har senest udgivet ”Størst af alt”, hvor hun kortlægger kærlighedens natur.
  Lone Frank har modtaget en række danske og internationale priser for sin formidling.

  Kognitive funktioner og hjernens opbygning og forbindelser

  Hvordan kan det være, at en lille skade i hjernen nogle gange næsten ikke mærkes, og andre gange har store konsekvenser for den ramtes funktionsevne? Forholdet mellem hjernelæsioner og symptomer er klassisk neurologisk stof. Det er vigtigt at kende til hjernens opbygning. Ny forskning og banebrydende metoder til at undersøge hjernens netværk har givet indblik i hjernens mange forbindelser, og har vist at også netværkenes integritet, er afgørende for de kognitive funktioner.

  Maria Nordfang er videnskabelig programdirektør for Lundbeckfondens globale uddannelsesplatform Neurotorium.org. Hun er uddannet psykolog, aut., ph.d., har forsket i kognitive funktioner hos raske og har tidligere arbejdet flere år som neuropsykolog i den subakutte neurologi.

  Rehabilitering i naturen, hvad, hvorfor og hvordan

  Igennem de seneste år er udviklingen gået stærkt indenfor rehabilitering i naturen, og mange rykker holdtræning og individuelle indsatser udenfor. Forskningen bidrager med viden på området, men denne viden er ikke altid direkte overførbar til praksis. Oplægget tager fat i forskningsresultaterne og giver bud på hvad, hvorfor og hvordan naturbaserede sundhedsindsatser til mennesker med erhvervet hjerneskade kan implementeres i praksis.

  Dorthe Varning Poulsen har en baggrund som fysioterapeut, en master i idræt og velfærd samt en ph.d indenfor naturbaseret terapi og sundhedsfremme. I de seneste år har fokus været på at undersøge sammenhænge mellem natur og sundhed som lektor på Københavns Universitet, Institut for geovidenskab og naturforvaltning. Ud over forskningsprojekter, er Dorthe optaget af udvikling og afprøvning af interventioner i naturen i samarbejde med praksis samt uddannelse af studerende som studieleder for masteruddannelsen i naturbaseret terapi og sundhedsfremme.

  Det kræver sit menneske at arbejde med mennesker

  • Forebyg udbrændthed knyttet til arbejde med høje følelsesmæssige krav

  Arbejdet med at hjælpe, pleje og behandle andre mennesker er både berigende og meningsfuldt. Der vil ofte være tale om et vigtigt øjeblik eller en vigtig periode i det andet menneskes liv, som man som professionel vil kunne bidrage til på en fagligt god og omsorgsfuld måde.
  For at forblive både professionel og omsorgsfuld er det imidlertid vigtigt, at man har blik for den mentale påvirkning og for egne reaktioner, så man ikke selv får mental slagside i form af f.eks. stress, udbrændthed eller omsorgstræthed. Man skal som fagperson igen og igen kunne skabe en nærværende, tillidsfuld og rolig kontakt til det andet menneske, og samtidig holde balancen og ikke blive overinvolveret, med risiko for at blive tyndhudet eller modsat underinvolveret med risiko for at blive tykhudet. Balancen er ikke altid let at finde.
  Oplægget byder på:

  • Indblik i belastningspsykologien og viden om, hvad der gør særligt indtryk og dermed potentielt belaster
  • Blik for både egne, kollegers eller medarbejderes faresignaler
  • Idéer til forebyggelse på både individ- og gruppe-niveau
  • Og endelig og nærmest vigtigst: et fælles sprog, der gør det lettere at arbejde videre med emnet

  Susanne Holm er forebyggelseskonsulent ved Institut for belastningspsykologi.

  Syn på hjernen

  • Fra moduler til netværk: Et nyt syn på syns- og hjerneprocesser?

  Den dominerende forståelse af hjernen anno 1990 og de tidlige 00 var, at hjernen var modulært opbygget. Hvordan skulle man ellers forklare, at der efter hjerneskade kunne opstå meget selektive dysfunktioner som fx manglende evne til at genkende ansigter (prosopagnosi)? Denne modulære opfattelse er ved at blive forladt – eller i hvert fald suppleret­­ af en mere netværksorienteret tankegang. Efter en kort introduktion til hvordan hjernen bearbejder vores synsindtryk vil Ro give eksempler på denne forandring fra både den kognitive neuropsykologi og fra funktionel billeddannelse (hjerneskanninger).

  Ro J. Robotham er neuropsykolog (cand.psych. aut., ph.d.) og ansat som adjunkt i klinisk neuropsykologi på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Ro har primært lavet forskning om de kognitive og synsmæssige udfordringer som kan opstå efter en erhvervet hjerneskade. Ro har udgivet en lang række artikler om hjernebetingede visuelle perceptuelle forstyrrelser og er forfatter til flere kapitler om samme emne.

  Hvordan kan Åben Dialog bruges i en hjerneskaderehabiliteringspraksis?

  “Åben dialog “er udviklet i det nordlige Lapland indenfor arbejdet med bl.a. psykotiske patienter. Erfaringerne har været slående og har mindsket behovet for medicin og indlæggelser markant. Men, hvordan overføres “Åben Dialog” tilgangen til en dansk kontekst med hjerneskadede patienter? Det vil vi inspirere til ved at fortælle om ungementor-funktionen i Region Midtjylland. Ungementor-funktionen er et psykosocialt tilbud til unge med en erhvervet hjerneskade eller langvarige følger efter en hjernerystelse. Her er tilgangen netværksorienteret og “Åben Dialog ” gennemsyrer arbejdet både i mødet med de unge, deres pårørende og samarbejdspartnere.

  Helle Bak Christensen og Mette Ryssel Bystrup er ungementorer i region Midtjylland med base på Hammel Neurocenter.

  Helle Bak Christensen er ergoterapeut med mange års virke indenfor neurorehabilitering i sygehusregi. I dag deler hun sin arbejdsfunktion mellem Region Midtjyllands Ungementorordning og Regionshospitalet Hammel Neurocenter, hvor hun er specialeansvarlig ergoterapeut.

  Mette Ryssel Bystrup har en baggrund som folkeskolelærer og en kandidat i pædagogisk sociologi. I 2021 færdiggjorde hun sin PhD, hvor hun undersøgte ulighed inden for hjerneskaderehabilitering med et særligt fokus på pårørende.