Efteruddannnelse i neuropædagogik

Lær at bruge neuropædagogikken til at forstå og hjælpe borgere med erhvervet hjerneskade

Har du nogensinde oplevet borgere, der reagerer på en opfarende eller uventet måde? Eller borgere, der gentagne gange udebliver fra aftaler, afviser hjælp til at gå i bad eller siger noget, som kan virke upassende i situationen?

Du kan bruge neuropædagogikken til at finde svar på ellers uforklarlig adfærd, og hvorfor en borger reagerer på bestemte måder. Så du kan finde frem til brugbare strategier, der rent faktisk virker for den enkelte.

PÅ NEUROUDDANNELSEN FÅR DU REDSKABER, DU KAN BRUGE I PRAKSIS

Den neuropædagogiske efteruddannelse bygger på et solidt teoretisk fundament.

Helt kort fortalt lærer du at bruge viden om hjernen, dens opbygning og de kognitive funktioner til at finde løsninger på udfordringer i din professionelle hverdag.

Du lærer for eksempel, at scanningssvar IKKE er volapyk, men brugbar information. Du lærer, hvordan neuropsykologiske undersøgelser kan vise, hvilke initiativer du skal sætte i værk. Og hvordan du bedst muligt hjælper den enkelte borger med forskellige udfordringer.

 

Bliv undervist af de dygtigste eksperter i Danmark

På neurouddannelsen følges vi ad i et helt år. Du bliver uge for uge klogere på hjernen, og hvordan du kan bruge den viden i dit arbejde.

Her får du overblikket over de emner, vi kommer omkring på uddannelsen:

Må ikke slettes

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Hjernens opbygning og funktion

Du lærer om hjernens funktionelle anatomi og fysiologi, om de kognitive funktioner, dysfunktioner og syndromer. Du får altså helt styr på strukturer, neuroner, lapper og knyttet ord og begreber på, så hjerneskanningssvar bliver lettere at læse … og så sammenhængen mellem hjernepåvirkning og følgevirkninger bliver lettere at forstå.

v. Brian Nielsen-Schnoor, Fysioterapeut, underviser i HjernePraxis

Indlæring og hukommelse

Du får et grundigt indblik i de kognitive funktioner og hjernestrukturer, som er involveret i vores evne til at indlære og huske. Anders giver dig eksempler på og metoder til, hvordan du bedst hjælper borgere, som efter en hjernepåvirkning har fået vanskeligt ved at huske.

v. Anders Degn Pedersen, Cand.psych. Specialist og supervisor i neuropsykologi, Aarhus

Syn & visuoperceptuelle dysfunktioner

Øjet kigger, men hjernen ser! Du møder 2 af landets dygtigste eksperter, som vil give dig viden om synet. Christian gør dig klogere på, hvordan hjernens visuelle system fungerer, og giver dig et grundigt indblik i de visuelle forstyrrelser, der kan forekomme efter en hjerneskade, og Steen runder dagen af med at bibringe dig den nyeste viden om udredning og træning af synsproblematikker.

v. Christian Gerlach, Professor mso, institut for psykologi, Syddansk Universitet

v. Steen Aalberg, FCOVD, FANO, neurooptometrist, neuro/developmental optometry, Synsplejeklinik i Sønderborg

Neuropædagogik

Denne dag tilegner du dig viden om den neuropædagogiske arbejdsproces og lærer at bruge de neuropædagogiske redskaber. Du får med neuropædagogikken hjælp til at forstå de reaktioner og handlemønstre, du møder hos de borgere, du arbejder med, og til at udvikle strategier, som kan gøre en markant forskel for den enkelte borger.

v. Lisbeth Winkel Madsen, Pædagog og kursusleder, indehaver af HjernePraxis

Neuropsykologisk testning

Du får besvaret spørgsmål som

 • hvad er en neuropsykologisk undersøgelse
 • hvordan foregår en neuropsykologisk undersøgelse
 • hvilke kognitive funktioner undersøges i en neuropsykologisk undersøgelse
 • hvordan forstår og bruger man resultatet af den neuropsykologiske undersøgelse i hverdagens arbejde med borgeren

Du får praksiseksempler på, hvordan de kognitive funktioner undersøges og de kognitive funktioner vil forsøgt beskrevet i et sprog og med eksempler, som vi alle forstår og kan bruge i hverdagens arbejde med borgeren.

v. Louise Vedel Simonsen, Neuropsykolog, lokalpsykiatrien, Odense

Sanser og kognition

Sanserne sørger for at hente information til hjernen, om det der foregår omkring os. Du får viden om de 7 sanser, deres funktion, styrker og ulemper og deres samspil, som er en nødvendighed for at kunne tilrettelægge den rette neuropædagogiske tilgang.

v. Brian Nielsen-Schnoor, Fysioterapeut, underviser i HjernePraxis

Hjerneskadetræthed

Vi ved, at der efter en hjernepåvirkning ofte er en øget udtrætning. Denne udtrætning kan have stor betydning for den enkeltes funktionsniveau. I praksis giver det sig ofte udtryk i et svigende funktionsniveau, og det kan der som regel gøres noget ved. På temaet får du viden om hvad hjerneskadetræthed er, hvordan det kan udredes og hvad du kan gøre for at hjælpe borgerne.

v. Brian Nielsen-Schnoor, Fysioterapeut, underviser i HjernePraxis

Må ikke slettes

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Frontallapperne og de eksekutive funktioner

Overblik, problemløsning, initiativ og beslutningstagning er blandt de funktioner, der kobles sammen med hjernens frontallapper. Du får på dagen indsigt i, hvilken rolle de spiller i forhold til vores adfærd, reaktioner og handlinger. Der er særligt fokus på de adfærdsændringer, der kan opstå, og hvordan du finder egnede strategier, når du skal støtte borgere med eksekutive vanskeligheder.

v. Brian Nielsen-Schnoor, Fysioterapeut, underviser i HjernePraxis   

Sprog og kommunikation

Du tilegner dig denne dag viden om sproget, og de sproglige vanskeligheder – afasi og kognitive kommunikationsforstyrrelser – der kan opstå, når hjernen bliver skadet. Du lærer også en metode, der gør, at du kan tale om vigtige og betydningsfulde emner med borgere, der har afasi.

v. Annelise Petersen Løvholt, Logopæd, Helsingør Rehabiliterings – & Træningscenter

Hjerneskade, identitet og personlighed

Vi ved at borgere efter en hjerneskade kan opleve en ændret identitet og/eller personlighed. Men hvad gør vi som professionelle for at hjælpe i denne proces? Du får denne dag indblik i de identitets- og personlighedsmæssige udfordringer, der kan være i forbindelse med en hjerneskade, samt mulige måder du kan støtte borgerne på i deres rehabiliteringsforløb.

v. Louise Vedel Simonsen, Neuropsykolog, lokalpsykiatrien, Odense

Hjerneskadetyper

Undervejs på uddannelsen kommer vi omkring en lang række emner, som kvalificere vores neuropædagogiske praksis. Det vil bl.a. være læring om hjerneskadetyper, skanninger og hjernens plasticitet.

 

Hjerne og krop

Det lyder helt forkert at skrive det adskilt – for det hele hænger sammen! Gennem indsigt i og forståelse for sammenhængen mellem hjernens virke og kroppens signaler og reaktioner, får du også mulighed for at bruge kroppen som redskab i dit neuropædagogiske arbejde.

v. Brian Nielsen-Schnoor, Fysioterapeut, underviser i HjernePraxis

Rehabilitering og tværfagligt samarbejde

Neuropædagogik er tilgangen der anbefales af både social – og sundhedsstyrelsen i rehabiliteringsarbejdet. Danmarks nye definition på rehabilitering fra 2022, vil være rammen når vi denne dag kobler de neuropædagogiske redskaber og rehabiliteringsprocessen sammen.

Neuropædagogik anvendes af forskellige faggrupper, og tilgangen bliver ofte brugt der, hvor flere faggrupper arbejder sammen, hvilket kræver samarbejde. Du bliver præsenteret for styrker og svagheder i forskellige tværfaglige samarbejdsformer.

v. Brian Nielsen-Schnoor, Fysioterapeut, underviser i HjernePraxis

Pårørendesamarbejde

Samarbejdet med pårørende er en vigtig del af rehabiliteringsarbejdet. Du får indsigt i de pårørendes situation og du tilegner dig viden om en helt ny metode, som er undersøgt og afprøvet i Danmark i 2021-22. Med både den metode og en række af andre redskaber, vil du være klædt godt på til at inddrage og samarbejde med de pårørende i rehabiliteringsarbejdet.

v. Pernille Langer Søndergaard, Aut. Cand.psych., ph.d.-studerende, Klinik for højt specialiseret neurorehabilitering, Hvidovre Hospital

Erfaringsudveksling og cases fra praksis

Den neuropædagogiske efteruddannelse inkluderer flere workshopdage, hvor du kommer til at arbejde med cases og eksempler fra din egen hverdag.

Der vil være øvelser, opgaver, feedback og sparring.

På workshopdagene vil du blive udfordret og sandsynligvis også overrasket over, de muligheder du har for at løse forskellige situationer. Fordi du med din nye viden om hjernen, får helt nye perspektiver på, hvad du kan gøre. Det er ofte på disse dage, at du virkelig forstår, hvordan du kan bruge de neuropædagogiske redskaber til at gøre en forskel.

Troede det ville være mere kompliceret

Jeg havde en idé om, at læring om hjernen og dens funktioner ville være mere ”kompliceret”. Dermed ikke sagt, at det ikke er kompliceret, men underviserne har forstået at formidle og tydeliggøre temaerne, så de er letforståelige og brugbare.

Nikolaj, pædagog på Aktivitet – og samværstilbud for voksne med erhvervet hjerneskade

De kognitive briller gør forskellen

Det bedste har været at få lov til at dykke ned i forskellige cases og vidensdele med andre deltagere inden for samme område. Jeg har fået udvidet min horisont, og er blevet klædt godt på til at møde den enkelte borger med de kognitive briller på.

Jenni, lærer og underviser ved CSV i Vejle

Kvalificerer vores praksis

De neuropædagogiske redskaber kan i den grad anvendes til at målrette det flotte neuropædagogiske arbejde, som vi i forvejen gør. De kan i høj grad være med til at kvalificere praksis, og bidrager blandt andet til at samle og synliggøre det tværfaglige teams viden i praksis.

Hanne, ergoterapeut og faglig leder på Rehabiliteringscenteret Bjerggårdshaven

Konkrete værktøjer

Jeg har fået en bred grundlæggende viden om de neuropædagogiske arbejdsgange og en række konkrete værktøjer, som kan øge både overblik, indsats og faglighed overfor den enkelte borger. Det styrker arbejdsglæden!

Louise, pædagog på Rehabiliteringscenteret Lunden

Uddannelsen har gjort mig mere sikker

Uddannelsen har givet mig et større vidensgrundlag om hjernen, dens opbygning og funktioner. Det har gjort mig mere sikker i min fremtræden overfor både borgere og pårørende, og jeg kan nu rådgive, vejlede og samtale på et andet niveau end før.

Bettina, ergoterapeut og Hjerneskadekoordinator

Lige til at anvende i praksis

Det har været en velplanlagt uddannelse med et højt fagligt niveau, som har været forståeligt og lige til at anvende i praksis. For mig har det betydet øget forståelse for den neuropædagogiske tankegang, samt givet en sikkerhed i anvendelse af de forskellige neuropædagogiske værktøjer.

 Charlotte Baadsgaard, Forløbskoordinator for borgere med erhvervet hjerneskade, Kerteminde kommune

Hvem passer den neuropædagogiske efteruddannelse til?

Den neuropædagogiske efteruddannelse er for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Både Sundhedsstyrelsen og Social- og boligstyrelsen anbefaler, at du bruger neuropædagogikken i dette arbejde.

Uddannelsen er både for dig, der er ny, og dig der er erfaren i faget.

Du er måske pædagog, lærer, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, social- og sundhedsassistent, logopæd eller sygeplejerske? Uanset hvilken baggrund du kommer med, skal vi nok hjælpe dig med at tilegne den nye viden og bruge den i praksis.

Du kan kun starte på den neuropædagogiske efteruddannelse én gang om året

Værd at vide

  • Uddannelsen varer fra den 5. februar 2025 til den 11. december 2025 (tilmeldingsfrist er 10. januar) og inkluderer 30 undervisningsdage og adgang til årets neurokonference.
  • Vi mødes fra 9.00-15.00 på Kursus og konferencecenteret på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.
  • Du kan parkere gratis lige uden for døren.
  • Du kommer nemt til Kursus og konferencecenteret som ligger blot få minutter fra den fynske motorvej og tæt på Odense banegård.
  • Du får et uddannelsesbevis, når du har gennemført den neuropædagogiske efteruddannelse. Der skal laves en skriftlig opgave, men der er ingen eksamen.
  • Vi sørger for kaffe og morgenbrød, frokost inkl. drikkevarer samt hjemmebag om eftermiddagen.
  • Kursuslederen (Lisbeth) deltager på alle undervisningsdage. Det giver dig mulighed for at vende dine spørgsmål om stort og småt undervejs og sikrer en rød tråd i forløbet.
  • Hvis du har planer om at overnatte mellem kursusdagene, er vi gerne behjælpelig med at oplyse dig om mulige overnatningssteder.

  Der er max 20 pladser på holdet for at sikre tid og sparring til den enkelte.

  Den neuropædagogiske efteruddannelse koster 33.500 kr. + moms.

  Prisen er inklusiv forplejning, billetter til Neurokonferencen 2025 (værdi 3000 kr. + moms) samt alle de materialer, du skal bruge undervejs.

  Har du spørgsmål?

  Skriv til Lisbeth, ejer af HjernePraxis, hvis der er noget, du er i tvivl om eller har brug for svar på, inden du tilmelder dig.

  Læs også vores Q&A her

  Må ikke slettes

  Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

  Hvor mange ECTS-point svarer forløbet til?

  Forløbets omfang er svarende til 10 ECTS-point.

  Kan jeg betale over flere budgetår?

  Det korte svar er JA. Skriv lige til mig, hvordan det passer bedst for din arbejdsplads at afregne uddannelsesforløbet.

  Uddannelsesbudgettet på min arbejdsplads er ikke stort nok.

  Det er muligt at betale over 2 budgetår. Du kan også prøve at kontakte din fagorganisation for at høre om muligheden for at søge tilskud fx gennem kompetencefonden.

  Hvad gør jeg, hvis der er en dag, jeg ikke kan deltage eller bliver syg?

  Hvis du bliver syg eller af anden grund bliver forhindret i at deltage på en af undervisningsdagene, kan du sende en kollega i stedet.

  Er der lektier undervejs?

  Der vil være udvalgt litteratur som forberedelse til temaerne. Der er en praktisk opgave midtvejs i forløbet, og som afslutning på uddannelsesforløbet skal du skrive en mindre opgave.

  Er det muligt at plukke i uddannelsen?

  Der er nogle af temaerne, som er åbne for gæster. Kontakt os for mere info om gæstepladserne.