HjernePraxis - Kurser og uddannelse i neuropædagogik

 

Jeg hedder Lisbeth Winkel Madsen, jeg er stifter og indehaver af virksomheden HjernePraxis.

Passionen for neuropædagogik

Jeg har altid interesseret mig for mennesker, og derfor var det nærliggende at uddanne mig til pædagog. Det blev jeg i 2002.

I 6 år arbejdede jeg som hjemmevejleder hos voksne mennesker, der havde erhvervet en hjerneskade. 

Jeg havde et stærkt ønske om at hjælpe disse mennesker, men det stod hurtigt klart for mig, at mine pædagogiske kundskaber kombineret med sund fornuft og god kontakt ikke var tilstrækkelig. Det er her, neuropædagogikken kommer ind i billedet.

Jeg erfarede, at jeg ved at tilegne mig viden om hjernen og de kognitive processer fik et nyt grundlag at belyse borgerens situation og udfordringer på. Jeg fik et ekstra gear, og blev i stand til at hjælpe og støtte disse mennesker på et helt andet niveau, når jeg vidste noget helt konkret om netop deres skade. 

På den måde blev viden om hjernen og om den konkrete skade i et samspil med disse menneskers erfaringer og livssituation, kernen i mit samarbejde med den enkelte borger. - Det blev begyndelsen til min passion for neuropædagogikken og min nysgerrighed for feltet.

Det solide faglige neuropædagogiske fundament

Samtidig med mit job som praktiker tog jeg den neuropædagogiske efteruddannelse hos Dorthe Birkmose og i 2008 blev jeg tilbudt et job i Hjerneskaderådgivningen, Fyn.

Her fik jeg kontakt med langt flere borgere, end jeg tidligere havde haft, og jeg fulgte dem i alle faser af rehabiliteringen. Kernen i mit samarbejde med borgeren var fortsat den samme, men nu var jeg konsulent og mit samarbejde favnede samtidig alle andre, som var en del af borgerens rehabiliteringsproces: De pårørende i dagligdagen, kolleger, arbejdsgivere og sagsbehandlere, fagfolk som varetog træning og hjælp, læger og psykologer som udredte borgerens funktionsniveau. 

Jeg oplevede, at sproget havde en betydningsfuld og afgørende rolle i samarbejdet. Det blev tydeligt, at fagligheden tager farve af de ord, vi bruger til at beskrive og forklare både det vi ser, og hvordan vi ser på hinanden. Denne erfaring blev mit mantra i min videre rejse med neuropædagogikken.

Rådgivning og udredning i komplekse opgaver på specialiseret niveau

På det tidspunkt var Hjerneskaderådgivningen leverandør til VISO indenfor senhjerneskadeområdet, og jeg kom derfor rundt i hele landet - på plejecentre, botilbud for mennesker med udviklingsforstyrrelser, socialpsykiatriske botilbud, misbrugstilbud og andet, hvor man stod overfor udfordringer i samarbejdet med borgerne, som var svære at løse. Det var så meningsfuldt at opleve, at når de professionelle så på problemstillinger fra et neurofagligt synspunkt kombineret med deres egen faglighed, så opstod der nye og frugtbare måder at interagere med borgerne på. Viden kunne kombineres på nye måder, når mange sandheder mødtes i et konstruktivt samarbejde, hvor viden om hjernen og de konkrete skader var omdrejningspunktet. Dette bekræftede mig blot i, at pædagogisk intervention på hjernens præmisser var vejen frem.

Neuropædagogik i praksis

Jeg befandt mig i tværfaglige fællesskaber, hvor jeg aktivt tog del i udviklingen af anvendelige redskaber til at styrke neuropædagogikken i praksis, og som årene gik blev min faglighed på dette område konsolideret så meget, at jeg selv begyndte at undervise andre praktikere, som på den ene eller anden måde havde kontakt til mennesker med hjerneskader.

Udvikling af undervisnings-, kursus- og uddannelsesforløb i neuropædagogik

Min interesse for at styrke fagligheden kom til at fylde mere og mere, og mit fokus flyttede fra det borgernære til at være arrangør og tilrettelægger af kursusforløb til institutioner, som ville implementere neuropædagogikken i deres praksis. Jeg var sideløbende initiativtager til og medskaber af et neuropædagogisk uddannelsesforløb og har i skrivende stund været kursusleder af dette forløb i 3 år.

HjernePraxis det naturlige næste skridt

Nu, 12 år senere og mange erfaringer rigere, har jeg sagt farvel til Hjerneskaderådgivningen og goddag til en ny begyndelse med HjernePraxis. 

Jeg kan mærke, at der, hvor jeg lige nu får mest energi, er ved at skabe miljøer, hvor professionelle praktikere kan udvikle sig fagligt. Hvor vi kan blive endnu skarpere på fagligheden og opleve glæden ved at se neuropædagogikkens anvendelighed – så vi bliver endnu bedre til at indgå i det samspil med de borgere, vi møder i vores arbejdsliv, som har brug for vores hjælp og støtte. Jeg er spændt på det nye, og jeg glæder mig til at dele alle mine ideer og min faglige nysgerrighed med alle jer.

Missionen for HjernePraxis

Jeg har gennem årene deltaget i en række kurser, temadage og konferencer, hvor jeg er blevet begejstret og er kommet hjem med en større teoretisk viden. Til tider har jeg dog siddet tilbage med et ønske om, at jeg havde fået et mere praksisanvendeligt perspektiv på netop dette vidensområde.

Jeg ville gerne have kunnet koble den teoretiske viden om hjernen med det praktiske arbejde med borgeren. 

Det er det, jeg gerne vil gøre med HjernePraxis: At udvikle og udbyde faglige tilbud, som går skridtet videre, som kombinerer den nyeste teoretiske viden på feltet med det daglige borgernære arbejde ude i praksis.

 

 

"Lige til at anvende i praksis"

 

Det har været en velplanlagt uddannelse med et højt fagligt niveau, som har været forståeligt og lige til at anvende i praksis. For mig har det betydet øget forståelse for den neuropædagogiske tankegang, samt givet en sikkerhed i anvendelse af de forskellige neuropædagogiske værktøjer.

 

Charlotte Baadsgaard

Forløbskoordinator for borgere med erhvervet hjerneskade

Kerteminde kommune